INTEGRITETSPOLICY

 

Vi på Svensk Terrazzo-Teknik AB värnar om dig och din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

 

De personuppgifter vi behandlar om dig i egenskap av företagsrepresentant är:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-post

I fall då du kontaktar oss i egenskap av privatperson kan även följande komma att behandla:

  • Personnummer
  • Adress

 

Ovanstående uppgifter behandlas av Svensk Terrazzo-Teknik endast i syfte att fullgöra vårt avtal gentemot kund samt rättslig grund i form av bokföringslagen. Inga andra personuppgifter lagras eller behandlas.

Uppgifter kan även komma att delas med leverantörer och samarbetspartner i syfte att fullgöra våra förpliktelser gentemot kund, såsom exempelvis frakt och fakturering. De bolag vilka mottar uppgifter är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter de utför för dessa ändamål.

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparat om dig, uppdatera dessa, eller begära att dom raderas. Skicka i sådant fall din begäran om registerutdrag, information, rättning eller borttagning av dina uppgifter till:

Svensk Terrazzo-Teknik AB
Östertorpsvägen 10
642 34 Flen SWEDEN

Eller till info@svenskterrazzoteknik.se