OM TERRAZZO

Handboken “Terrazzo, golvbeläggning med konstbetong” utarbetad 1965 av Svenska Cementföreningen och Svenska Terrazzoföreningen definierar tydligt det internationella begreppet terrazzo – i svensk terminologi en

”konstbetong, i vilken cement och ballast av slipbara naturstensmaterial blandats”.

Kort och gott är terrazzo ett ytskikt av förädlad betong uppskattat för sin slitstyrka, lätthet att hålla rent samt ”estetiskt utseende, ofta med stort skönhetsvärde”.

Bährner, V. – Svenska cementförening & Svenska Terrazzoföreningen (1965) Terrazzo, golvbeläggning med konstbetong, s. 2

Prefabricerad terrazzo

Att ha kontroll över gjutförlopp och vidare bearbetning gör att en industriellt producerad terrazzo har mycket goda förutsättningar att hålla hög kvalité. Hel- och halvautomatisk maskinbearbetning gör bearbetningen effektiv och den färdiga produkten håller hög precision.

Nedan beskrivs kortfattat de vanligaste produktionsteknikerna.

Styckegjutning

Varje produkt gjuts, med eller utan armering, i en för produkten måttanpassad form. Efter härdning slipas ämnets synliga sidor för att frilägga ballasten. Slipningen är mer eller mindre omfattande beroende på vilken storlek ballasten i terrazzon har, ju större ballast desto mer slipning.

Metod kräver ingen avancerad utrustning men är tidskrävande. Ofta sker bearbetning för hand vilket ställer höga krav på hantverksskicklighet för ett propert slutresultat. Tekniken tillämpas vid små volymer, specialdetaljer, skulpturer, konstverk och smycken, eller när maskinbearbetning ej är möjligt.

Blockgjutning

Varje produkt bearbetas fram ur ett större block terrazzo. Gjutningen sker i standardiserade formar för minimalt spill utifrån de produkter som tillverkas. Efter härdning (28 dygn) sågas blocket till råämnesskivor som sedan ytbearbetas till önskad glans. Antingen kan skivan nu levereras eller vidare bearbetas till fasadplattor, trappbeklädnad, storformatsplattor för golv och vägg, bänkar och bord till kök, café & restaurang m.m.

Denna metod är den mest allsidiga eftersom den möjliggör tillverkning av olika produkter i ett identiskt och enhetligt uttryck.

(Terrazzo tillverkad med olika produktionsteknik avviker till utseende även om en och samma receptur används.)

Pressning

Varje produkt pressas en och en med hjälp av hydraulik eller vakuum. Terrazzoplattor för golv- och vägg kan med denna metod tillverkas kostnadseffektivt och uppnå hög kvalité.

Enskiktsplatta (s.k. single-layer)

Plattan består av ett (1) skikt homogen terrazzo vanligtvis 15-22 mm tjock. Plattan är kalibrerad och avsedd för tunnbäddsläggning.

Tvåskiktsplatta (s.k. double-layer)

Plattan består av två (2) skikt, ovansida av terrazzo och undersida av bruk. Plattan är oftast >25 mm tjock och avsedd för bruksläggning.