Allt inom Terrazzo & Cementmosaik

Bänkskivor »

Dekor »
Fasader »
Fönsterbänkar »

Golvplattor »

Golvsockel »

Hålkälssockel »

Sittbänkar »

Skurlist »
Terrazzomaterial »
Trappsockel »
Trappsteg »
Vinkelsteg »
Väggbeklädnad »
Yttertrappor »
Övrigt »

Vad är terrazzo?

Handboken “Terrazzo, golvbeläggning med konstbetong” utarbetad 1965 av Svenska Cementföreningen och Svenska Terrazzoföreningen definierar tydligt det internationella begreppet terrazzo – i svensk terminologi en

”konstbetong, i vilken cement och ballast av slipbara naturstensmaterial blandats”.

Kort och gott är terrazzo ett ytskikt av förädlad betong uppskattat för sin slitstyrka, lätthet att hålla rent samt ”estetiskt utseende, ofta med stort skönhetsvärde”.

Bährner, V. – Svenska cementförening & Svenska Terrazzoföreningen (1965) Terrazzo, golvbeläggning med konstbetong, s. 2

Prefabricerad terrazzo

Att ha kontroll över gjutförlopp och vidare bearbetning gör att en industriellt producerad terrazzo har mycket goda förutsättningar att hålla hög kvalité. Hel- och halvautomatisk maskinbearbetning gör bearbetningen effektiv och den färdiga produkten håller hög precision.

Nedan beskrivs kortfattat de vanligaste produktionsteknikerna.

Styckegjutning

Varje produkt gjuts, med eller utan armering, i en för produkten måttanpassad form. Efter härdning slipas ämnets synliga sidor för att få en jämn och blank yta med synlig ballast. Slipningen är mer eller mindre omfattande beroende på vilken storlek ballasten i terrazzon har, ju större ballast desto djupare slipning.

Metoden kräver ingen avancerad utrustning men är tidskrävande. Ofta sker bearbetning för hand vilket ställer höga krav på hantverksskicklighet. Tekniken tillämpas vid små volymer, specialdetaljer, skulpturer och konstverk eller när maskinbearbetning ej är möjligt.

I vår fabrik i Sörmland har vi goda förutsättningar för styckegjutning. Med ett brett sortiment lagerhållen ballast gjuter vi cementmosaik i alla tänkbara uttryck. Hos oss kan du till exempel beställa en helt unik bänkskiva i din egen komposition, men även komplettera med samma uttryck i form av plattor för golv och vägg, fönsterbänkar, trappbeklädnad, golvsockel och dylikt.

Se exempel på terrazzo från i vårt gjuteri i Sörmland i vår Materialgrupp A.

Om du inte hittar det du söker, önskar offert eller har frågor, kontakta oss så hjälper vi dig!

 

Blockgjutning

Varje produkt bearbetas fram ur ett större block terrazzo. Gjutning görs som rätblock i mått anpassade för minimalt spill för standardiserade platt-format. Efter härdning (28 dygn) sågas blocket till råämnesskivor som sedan ytbearbetas till önskad glans. Härifrån bearbetas den slipade skivan vidare till fasadplattor, trappbeklädnad, plattor i små och stora format för golv och väggbeklädnad, bänkskivor till kök, bordsskivor till café & restaurang m.m.

Denna metod är den mest allsidiga eftersom den möjliggör tillverkning av olika produkter i ett identiskt och enhetligt uttryck.

(Terrazzo tillverkad med olika produktionsteknik avviker till utseende även om en och samma receptur används.)

Pressning

Varje produkt pressas en och en med hjälp av hydraulik eller vakuum. Terrazzoplattor kan med denna metod tillverkas kostnadseffektivt och uppnå hög kvalité.

Enskiktsplatta (s.k. single-layer)

Plattan består av ett (1) skikt homogen terrazzo vanligtvis 15-22 mm tjockt. Plattan är kalibrerad och avsedd för tunnbäddsläggning.

Tvåskiktsplatta (s.k. double-layer)

Plattan består av två (2) skikt, ett slitskikt på en bas av bruk. Plattan är oftast >25 mm tjock och avsedd för bruksläggning.