SPOTIFY’S HUVUDKONTOR, STOCKHOLM

Av Reflex Arkitekter framtagna material, näst intill identiska, endast svart pigment skiljer dem åt.
Blockgjutet under vakuum och ramsågat till skivor. I detta fall plattor 800x400x20 mm för vägg och golv i entré samt golv i kontor. 

Läs om Urban Escape T31 hos Reflex Arkitekter

Ljust material: STT-1-2717
Mörkt material: STT-1-2718
Utfört: 2017